Verdandi Eskilstuna

Startår: 2015
Min roll: Konsultering för internet och marknadsföring
Hemsida: https://www.verdandieskilstuna.se
Använda medier: Hemsida, Trycksaker