Dataliner AB/Viking Tool

Startår: 2018
Min roll: Konsult
Tjänster: Grafisk design, internetsupport, teknisk support
Hemsida: http://www.dataliner.se
Använda medier: WordPress, WooCommerce, Diverse grafikprogram

Referens: Johnny Karlsson, 016-147 140