Utbildning

Utbildningsnivå Inriktning Tidsperiod
Grundskola Allmän inriktning 1992 – 2002
Gymnasial Utbildning Estetisk inriktning mot musik 2002-2005
Gymnasial Utbildning Kompletteringsår HT 2005 – VT 2006
Komvux Kompletteringskurser VT 2007

 

Högskoleutbildning, kronologiskt

Kursnamn Tidsperiod Högskolepoäng
Att informera med text 2006 7.5p
Introduktion till Informationsdesign 2006 7,5 p
Program: Informationsdesign – Textdesign 2007-2010 120 p
Leksaksdesign 2010 7,5 p
Ljuddesign 2010 7.5
Recycle Design 2010 7,5
Masterutbildning 2011-2012 avbruten 15 p
Produkt- & Processutveckling 2011, 2012 15 p
Grunder i E-handel 2012 7,5